اول فروردین و اردیبهشت

فارسی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه

آموزش و نوشتن و خواندن چهار نشانه(عین) آموزش و نوشتن و خواندن (ث) آموزش و نوشتن و خواندن (ح) آموزش و نوشتن و خواندن (ض) آموزش و نوشتن و خواندن (ط) آموزش و نوشتن و خواندن (غ) آموزش و نوشتن و خواندن (ظ)

ریاضی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه

6 تا 6 تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب 6) 7 تا 7 تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب 7) 5 تا 5 تا به سمت عقب حرکت کردن شمارش اعداد به حروف(1) روش حل مساله 8 تا 8 تا به جلو حرکت کردن(مفهوم مضرب 8) آموزش جمع و تفریق ترکیبی شمارش اعداد به حروف(2) …

ریاضی پایه اول فروردین و اردیبهشت ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن