دوم آبان

هدیه پایه دوم آبان ماه

آشنایی با صفات خداوند آموزش وضو گرفتن به همراه شعر و آماده سازی دانش آموزان برای خواندن نماز در سال آینده آشنایی با پیامبران بزرگ آشنایی با مهمان نوازی پیامبر و رفتار ایشان با یتیم ها آشنایی با پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)و زندگی نامه ایشان

نقاشی پایه دوم آبان ماه

نحوه صحیح طراحی کارتونی(گربه)سختی کار(دست گربه) طراحی حیوانات موش و گل و رنگ آمیزی با پاستل طراحی یک خرگوش و استفاده از دو رنگ پاستل روغنی طراحی انواع میوه و اجرا صحیح رنگ آمیزی

فارسی پایه دوم آبان ماه

واژه سازی با کلمات مترادف و آشنایی با تنوین و تقویت رعایت بهداشت واژه سازی با کلمات مترادف و آشنایی با تنوین و تقویت رعایت بهداشت گسترش واژه ها از طریق جمع بستن با ها و واژه سازی با کلمات متضاد و تقویت درست کاری گسترش واژه ها از طریق جمع بستن با ها و …

فارسی پایه دوم آبان ماه ادامه مطلب »

علوم پایه دوم آبان ماه

آشنایی با انواع فصل ها و چگونگی بوجود آمدن آن ها-آشنایی با تابش مستقیم خورشید و تاثیرات آن-آشنایی با تابش مایل خورشید و تاثیرات آن-آشنایی با بادها و فرفره و کاربرد آن ها-تاثیرات باد بر کره زمین آشنایی با انواع فصل ها و چگونگی بوجود آمدن آن ها-آشنایی با تابش مستقیم خورشید و تاثیرات آن-آشنایی …

علوم پایه دوم آبان ماه ادامه مطلب »

ریاضی پایه دوم آبان ماه

آموزش تفریق فرآیندی همراه با شعر آموزش تفریق فرآیندی همراه با مثال آموزش انواع اشکال هندسی ضلع و گوشه-تفاوت و شباهت مربع و مستطیل آموزش طول و عرض آموزش خط تقارن به همراه مثال آموزش ساعت با دقیقه های ربع و نیم آموزش ساعت با دقیقه های ربع و نیم آشنایی با پول و واحد …

ریاضی پایه دوم آبان ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن