سوم آذر

قرآن پایه سوم آذر ماه

آشنایی با صحیح و روان خواندن سوره فتح آشنایی با صحیح و روان خواندن سوره انسان آشنایی با صحیح و روان خواندن سوره شعرا آشنایی با صحیح و روان خواندن سوره سبا آشنایی با صحیح و روان خواندن سوره انعام آشنایی با صحیح و روان خواندن سوره صافات آشنایی با صحیح و روان خواندن سوره …

قرآن پایه سوم آذر ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه سوم آذر ماه

طراحی یک گل تکنیک پاستل طراحی کدو-بعد دادن به نقاشی و ترکیب مناسب رنگ ها طراحی هلو کامل و نیمه-جهت درست اجرای رنگ ها روی کار نقاشی زمستانی-فیگور انسان به شیوه انیمیشن-لباس زمستانی

فارسی پایه سوم آذر ماه

کلمات ترکیبی خوش+کلمه وحروف پسوندی که بعد نام ائمه استفاده می شود دانلود آشنایی با افعال در جمله دانلود

علوم پایه سوم آذر ماه

آشنایی با نیرو و اثرات آن بر اجسام آشنایی با قطب های آهن ربا(جذب و دفع بین آهن ربا ها) آشنایی با گرانش و کشش زمین آشنایی با اهرم و قسمت های مختلف آن

ریاضی پایه سوم آذر ماه

یادگیری حل مسئله به کمک نمادین کردن آن معرفی ضرب به کمک روش نمادین معرفی ضرب به کمک روش نمادین آشنایی با مفهوم ضرب یادگیری ضرب با استفاده از رسم شکل آشنایی با مفهوم تقسیم

اجتماعی پایه سوم آذر ماه

آشنایی با مقررات و معنی آن در زندگی آشنایی با درآمد و تقاوت بین کار زنان در شهر و روستا آشنایی با انواع شغل های تولیدی و خدمتی آشنایی با مراحل تولید پارچه و کار دامپروری و کشاورزی آشنایی با منابع طبیعی آشنایی با صرفه جویی کردن،اسراف نکردن و پس انداز کردن

به بالای صفحه بردن