پایه پنجم

ریاضی پایه پنجم فروردین و اردیبهشت ماه

داده و جدول داده ها(نمودار دایره ای و ستونی) تفاوت و شباهت نمودارهای ستونی نمودار دایره ای حل مساله به کمک نمودار دایره ای و ستونی نمودار خط شکسته حل مساله به کمک نمودار خط شکسته حل مساله به کمک نمودار خط شکسته روش های مختلف در جمع آوری داده ها میانگین میانگین تعداد کتاب …

ریاضی پایه پنجم فروردین و اردیبهشت ماه ادامه مطلب »

اجتماعی پایه پنجم فروردین و اردیبهشت ماه

تشکیل حکومت بنی عباس حکومت های ایرانی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند آل بویه/علویان/طاهریان سوالاتی در مورد حک.مت های ایرانی تشکیل حکومت های ترک در ایران/غزنویان سلجوقیان خوارزمشاهیان حمله ی مغول ها به ایران کشورگشایی چنگیز در کشور ایران و ویرانی در کشور ها فتح ایران توسط هلاکوخان و تیمور قیام سربداران بر علیه …

اجتماعی پایه پنجم فروردین و اردیبهشت ماه ادامه مطلب »

ریاضی پایه پنجم اسفند ماه

مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه مساحت لوزی و ذوزنقه محیط دایره محیط …

ریاضی پایه پنجم اسفند ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن